Rodinné finance

Pokud máte nezletilé děti, rozvod může být obtížnější

Nic netrvá věčně a i svazek, na jehož začátku jste si slibovali “dokud nás smrt nerozdělí”, téměř v polovině případů končí u rozvodového soudu. Pokud ovšem máte s manželkou či manželem nezletilé děti, nemusí být rozvod rychlou ani snadnou záležitostí. Vaše rozvodové řízení bude totiž přerušeno do doby, než se o úpravě poměrů dětí rozhodne v samostatném řízení. Teprve až budete mít k dispozici pravomocný rozsudek o úpravě poměrů dětí, můžete v řízení o rozvodu manželství pokračovat.

Co dělat, pokud se neshodnete na úpravě poměrů dětí

Úpravu poměrů dětí lze řešit dvěma způsoby. Jednak dohodou mezi manželi, kterou je třeba podepsanou předložit ke schválení soudu, nebo pokud se dohodnout nedokážete, může každý z vás podat samostatný návrh soudu, na základě kterého soud rozhodne. V návrhu je potřeba uvést veškeré důležité skutečnosti, které se k navrhované úpravě poměrů dětí vztahují, a také jak navrhujete upravit poměry dětí do budoucna.

Předběžné opatření

V případech týkajících se nezletilých dětí hraje klíčovou roli mimo jiné rychlost. Například při sporech o zvýšení výživného mohou být zájmy dětí ohroženy nedostatkem finančních prostředků, pokud osoba, která o dítě pečuje, nemá dostatečně vysoký příjem. V krajním případě je možné věc urychlit prostřednictvím předběžného opatření, které vydá soud na návrh ve zkrácené lhůtě.

Dohoda nebo soudní řízení?

Přestože by pro většinu rodičů měly být zájmy jejich dětí na prvním místě, ne vždy tomu tak bohužel je. Pokud potřebujete zvýšit výživné a váš manžel či manželka se nejsou ochotni dohodnout, s důvěrou se obraťte na rodinavpravu.cz. Jejich znalosti a zkušenosti v oboru rodinného práva vám pomohou najít řešení.

Mohlo by zaujmout...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nine + nineteen =